Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πελασγός η βιογραφία του Ιερέα-οπλαρχηγού του ΕΔΕΣ, Παπασπύρου Ζαφείρη
Κυκλοφόρησε η βιογραφία του ιερέα και οπλαρχηγού των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ, Παπασπύρου Ζαφείρη, θρυλικού μαχητή του Γοργοποτάμου μεταξύ άλλων, γραμμένη από τον υιό του Μητροπολίτη Περιστερίου Χρυσόστομο, από τις εκδόσεις Πελασγός (για παραγγελίες www.hellasbooks.gr)

Η παρούσα μελέτη δεν θα ασχοληθεί ειδικώς με τους σκληρούς και ηρωϊκούς αγώνας τους οποίους έδωσεν επιτυχώς ο Παπασπύρος αγωνιζόμενος υπέρ της πίστεως και της πατρίδος εναντίον των στρατευμάτων κατ' αρχάς της κατοχής και εις την συνέχειαν των ανταρτικών ομάδων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Ομοίως αύτη δεν έχει κύριον στόχον και σκοπόν να σκιαγραφήσει λεπτομερώς τους πολλούς και ατελεύτητους αγώνας, τας μεγάλας θυσίας, τας σκληράς μάχας και τα προκαλέσαντα έκπληξιν και θαυμασμόν κατορθώματα του Παπασπύρου, Ιερέως των Πηγών Άρτης και Οπλαρχηγού της Εθνικής Αντιστάσεως ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ του Ναπολέοντος Ζέρβα. Άλλωστε, με το θέμα τούτο ασχολήθηκαν και έγραψαν τα δέοντα, με πάσαν συντομίαν βεβαίως, οι ασχοληθέντες με την Εθνικήν Αντίστασιν κατά τα χρόνια της σκληρής κατοχής και του εμφυλίου αλληλοσπαραγμού. 
Με το θέμα τούτο θα ασχοληθεί λεπτομερέστερον η αναφερόμενη εις την μελέτην τούτην μικροτέρα μου αδελφή Αδριανή. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
- ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟ ΠΟΛΥΣΧΙΔΕΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ
- Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
- Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Ο ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
- ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
- Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
- ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
- ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΤΑΝ
- Η ΑΝΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
- Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Καλό Ταξίδι, Μάνα μαςΣχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ιστορία Εικονογραφημένη τεύχος Μαΐου 2019: αφιέρωμα στον ΕΔΕΣ

Φωτογραφικό υλικό για τον ΕΔΕΣ και τους πρωταγωνιστές της οργάνωσης

Τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τους 140 εκτελεσθέντες στο Νταλαμάνι