Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2015

Δημήτριος Σούτζος: Το ημερολόγιο του αντάρτη του ΕΔΕΣ

Εικόνα
Ο Ταγματάρχης Δημήτριος Σούτζος.        Ο κ. Δ. Σούτζος, συγγραφέας και παλιός αγωνιστής του ΕΔΕΣ (σήμερα στέλεχος της «Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης») μας παραχώρησε το προσωπικό ημερολόγιο που κρατούσε κατά τα κρίσιμα χρόνια της Κατοχής. Από το ημερολόγιο αυτό παραθέτουμε τις πρώτες σελίδες, που αναφέρονται στις αρχές Φεβρουαρίου 1943. Σημειώνουμε ότι ο συγγραφέας εντάχτηκε οργανωτικά στον ΕΔΕΣ το καλοκαίρι του 1943 κι ότι επομένως τα παρακάτω αποσπάσματα αφορούν την προγενέστερη περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την προσπάθεια του να ενταχτεί σε ένοπλη ομάδα της οργάνωσης ΕΕΕ (Ελεύθεροι Έλληνες) που δρούσε τότε στη Ρούμελη. Το κείμενο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούμε τότε στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές. Σχετικά με τις ιδιαίτερες πολιτικές εκτιμήσεις του κ. Σούτζου, ισχύει ότι και για οποιοδήποτε ενυπόγραφο άρθρο Μας. Απηχούν τις απόψει

Αθήνα 1943, το πρόγραμμα του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου (ΕΔΕΣ)

Εικόνα
      ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόγραμμα τούτο, που δημοσιεύεται μέσα σε τόσο έκτακτες συνθήκες παρανομίας έχει σκοπό να δώση μιά γενική γραμμή των επιδιώξεών μας και όχι μιά λεπτομερή ανάλυση των ειδικών θεμάτων του. Ο ΕΔΕΣ έχει επεξεργασθή ειδικά τα θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης σε μιά σειρά ειδικές μελέτες που θα δημοσιευθούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι μελέτες αυτές αφορούν την αγροτική, τη βιομηχανική και την κοινωνική πολιτική, τη διοίκηση και την πνευματική ζωή και δίνουν πλήρη την εικόνα της νέας κοινωνίας για την οποία μάχεται και θα πολεμήση μέχρι τέλους ή Οργάνωσή μας. Έτσι πρέπει να κριθή το πρώτο τούτο δημοσίευμα που εκδηλώνει αμετάκλητα και πανηγυρικά την αδάμαστη θέληση ολόκληρης της Οργάνωσής μας να είναι και να παραμείνη πάντα η οργάνωση του Ελληνικού λαού, όργανο και μοχλός της προόδου και του πολιτισμού της Πατρίδας μας. Ο ΕΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φλόγες του Πολέμου καταστρέφουν το παλιό καθεστώς. Ολόκληρο το ολιγαρχικό