Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2019

Ιστορία Εικονογραφημένη τεύχος Μαΐου 2019: αφιέρωμα στον ΕΔΕΣ

Εικόνα
Γράφουν: Ραφαήλ Ρεκουνιώτης (διεθνολόγος), Από τον αντιμεταξικό στον αντικομμουνιστικό αγώνα: η ιδεολογική διάσταση του ΕΔΕΣ. Χρήστος Μπολώσης (υποστράτηγος ε.α.), Η στρατιωτική δράση του ΕΔΕΣ. Ιωάννης Παπαφλωράτος (διεθνολόγος, νομικός, δρ Ιστορίας), Οι "Επιτροπές Εθνικού Αγώνα" & τα οικονομικά της οργάνωσης. Αναστάσιος Τσαμασφύρας, (χημικός, ιστορικός ερευνητής),  Άγνωστες πτυχές από τη δράση του ΕΔΕΣ. Παράνομος Τύπος, πρόνοια και νοσοκομεία, τεχνική υπηρεσία και τηλεπικοινωνίες.