Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2016

Μάχη του Μακρυνόρους (22 Ιουλίου 1943)

Εικόνα
Ο Στυλιανός Χούτας, ιατρός, αρχηγός ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Βάλτου Η μάχη του Μακρυνόρους  ήταν μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της περιόδου της Εθνικής Αντίστασης, η οποία όμως εξακολουθεί να παραμένει σχεδόν άγνωστη. Ο λόγος: η επιχείρηση δεν υπέκρυπτε καμία πολιτικοκομματική σκοπιμότητα και δεν υπήρξε κομματικός μηχανισμός που να αποβλέπει στην οικειοποίησή της.  Παρά ταύτα, η σημασία της ήταν τεράστια. Και αυτό οφειλόταν σε τέσσερις λόγους: στη μακρά διάρκειά της, στον χρόνο διεξαγωγής της, στις άνισες δυνάμεις που συγκρούστηκαν και στο επιτυχές αποτέλεσμα. Η Μάχη του Μακρυνόρους ήταν μία από τις βασικές παραμέτρους επιτυχίας της επιχείρησης «Animals». Ετσι ονομαζόταν ο δεύτερος κύκλος συμμαχικών επιχειρήσεων που ετέθησαν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 1943 στον ελλαδικό χώρο και εκτελέστηκαν από τις ελληνικές ομάδες ανταρτών. Είχε προηγηθεί η επιχείρηση «Χάρλινγκ», για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου τον Νοέμβριο του ’41, και ακολούθησε η «Κιβωτός του Ν

Έκθεση Δράσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας

Εικόνα
Συνταγματάρχης Αθανάσιος Παπαχριστοδούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικού Αγώνος Μακεδονίας. ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ Του Αρχηγείου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας των Ε.Ο.Ε.Α – Ε.Δ.Ε.Σ Οργανωτής – Διοικητής (Ο Συν/ρχης Πεζικού εν Ε.Π.Δ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τας υπ’ εμέ συγκροτηθείσας κατά την διάρκειαν της Εθνικής Αντιστάσεως 1941- 1945 Ενόπλους Μονάδας απετέλουν 1/ Το Επιτελείον του Αρχηγείου μου μετά Λόχου Διοικήσεως 2/ Το 16ον Σύνταγμα Πιερίων 3/ Το Τάγμα Κερδυλλίων 4/ Το ανεξάρτητον Τάγμα Χαλκιδικής 5/ Το 13ον Σύνταγμα Κρουσίων 6/ Το Σώμα Δυτικής Μακεδονίας του Μιχ. Παπαδοπούλου 7/ Το Τάγμα Καστοριάς του Χρ. Σπυροπούλου και 8/ Το Συγκρότημα Ομάδων Περιοχής Θεσ/νίκης υπό τον Ν.Τάνον ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΔΡΑΣΕΩΣ Η εν γένει δραστηριότις των Ε.Ο.Ε.Α εν Μακεδονία περιλαμβάνει τας εξής 5 χρονικάς περιόδους : I. 11 Ιουνίου 1941 – 9 Σ/βρίου 1941 Συγκρότησις Επιτροπών προς μύησιν α