Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

Καίτη Ζέρβα: "Να ξέρετε πως ο στρατηγός Ζέρβας πέθανε φτωχός όπως φτωχός ήταν και μετά τον εμφύλιο".

Μιχάλης Μυριδάκης: Πρώτοι αντάρτες του ΕΔΕΣ, από τον φάκελο 908 Α/Δ/19 της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού